Practice Based Evidence

Feedback Informed Treatment

Om er voor te zorgen dat de therapie zoveel mogelijk aan blijft sluiten bij de behoeften van degene die in therapie zijn wordt er gebruik gemaakt van Feedback Informed Treatment (FIT). Dit betekent in de praktijk dat aan het begin van elke sessie enkele vragen worden gesteld en aan het eind van de sessie. De antwoorden maken duidelijk of ik als therapeut en/of de therapie nog voldoende aansluit bij uw wensen. 

pastedGraphic.png

Practice Based Evidence

Praktijken met het Practise Based Evidence Praktijk-logo voldoen aan de richtlijnen die staan voor Practice Based Evidence werken. U weet hierdoor zeker dat er gewerkt wordt met een elektronisch cliëntensysteem dat beveiligd is op het hoogste niveau en u krijgt hierdoor zelf ook inzicht in de effectiviteit van uw behandeling. Voor mij als therapeut betekent deze certificering dat ik aan u kan aantonen dat uw behandeling effectief is. Ik bied aantoonbaar betere zorg.

In de praktijk betekent dit dat u voor aanvang van de therapie via uw mail een link ontvangt voor een korte vragenlijst en datzelfde gebeurt ook tijdens de therapie een aantal keer. Hierdoor wordt in eerste instantie voor uzelf maar ook voor mij als therapeut duidelijk of de therapie een goed werkende therapie is. Door de antwoorden kan ik kijken op welke manier de hulp verbeterd kan worden.

Waarom is inzage in de effectiviteit belangrijk?

Het is belangrijk dat u weet of de therapie die u van mij krijgt effectief is omdat:

  1. U zo per ervaren probleem of klacht precies kan zien of de therapie voldoende werkt. Zo kan ik samen met u goed overleggen wat de beste vervolgstap is. U kunt hierdoor betrokken worden bij de eigen therapie, wat de effectiviteit ten goede komt.
  2. De therapie effectiever is, omdat ik specifieker, aan de hand van de resultaten, kan behandelen. Zo wordt voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd gezien worden.
  3. Ten slotte duurt de therapie minder lang doordat de resultaten van de therapie sneller opgemerkt worden.

Gegevensbescherming

Bij Gezinstherapeut.com wordt gewerkt met het programma EviCare als elektronisch cliëntendossier. EviCare is door de onafhankelijke keuringsdienst KIWA goedgekeurd en voldoet aan de hoogst gestelde veiligheidseisen voor het opslaan van uw gegevens, vergelijkbaar met die van ziekenhuizen. De gegevens in EviCare zijn goed beveiligd en bovendien heeft u altijd de mogelijkheid ze op te vragen of te laten verwijderen, het zijn immers uw eigen gegevens.