Praktijkgericht Onderzoek Oplossingsgerichte Hypnotherapie

Waarom een Praktijkgericht Onderzoek?

Als Systeemtherapeut ben ik ruim 2 jaar geleden begonnen aan de opleiding tot Hypnotherapeut. In het derde en laatste opleidingsjaar wordt van de studenten gevraagd om een eindwerkstuk te maken. Dat mag in de vorm van een Praktijkgericht Onderzoek. Omdat ik een nieuwe methode heb bedacht wil ik deze onderzoeken op effectiviteit.

Wat is Praktijkgericht Onderzoek?

De naam zegt het eigenlijk al, het gaat hier om onderzoek naar hoe iets in de praktijk werkt. Onderzoeksvragen zijn gericht op de toepasbaarheid van Oplossingsgerichte Hypnotherapie. Hierbij is het nodig dat de cliënt samenwerkt met de therapeut. Deze samenwerking bestaat uit het volgen van de therapie en het invullen en bespreken van vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn onder andere bedoeld om de effectiviteit te meten. De ervaringen in de praktijk zijn dus belangrijk. Het onderzoek zal ook na het voltooien van het eindwerkstuk doorgaan. Hierdoor kan er met meer gegevens een nog vollediger beeld verkregen worden van de effectiviteit.

Een nieuwe methode

De nieuwe methode is een combinatie Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie (OKP), met hypnotherapie. Het protocol en de werkwijze van OKP wordt gebruikt. Daarbij gebruik ik bestaande methodes vanuit Hypnotherapie en worden deze aangevuld met door mij ontwikkelde nieuwe Hypnotherapeutische methodes.

Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie (OKP)

OKP is een doelgerichte benadering die mensen helpt specifieke problemen op te lossen en positieve veranderingen te realiseren in een kort tijdsbestek. Het richt zich op de toekomst en benadrukt de kracht en hulpbronnen. Samen met de therapeut wordt gewerkt aan het stellen van concrete doelen en het identificeren van haalbare stappen. De nadruk ligt op het benutten van successen en het vieren van vooruitgang. Ook wordt het spreken vanuit verandering (veranderingstaal) gestimuleerd. 

Uit allerlei verschillende studies naar korte psychotherapieën blijkt dat het succespercentage van deze therapievorm vrij hoog ligt. Bij 4 tot 7 sessies ligt het succespercentage vaak rond de 70 a 80% (wat inhoudt dat de klacht verdwijnt of in ieder geval goed hanteerbaar is). Overigens blijkt dat er minimaal 4 sessies plaats moeten vinden om een grote kans op een goed resultaat te creëren. Vaak neemt het percentage een tijd na de therapie nog toe, dus dan worden de problemen nog kleiner. In vergelijking met probleemgerichte benaderingen werken oplossingsgerichte therapieën beter; in minder sessies halen ze hogere succespercentages. J.M. Cladder

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je in trance wordt gebracht. De therapeut begeleidt je om in contact te komen met je eigen onbewuste. In trance kan je op zoek gaan naar datgene waar je in het dagelijkse leven niet zelf bij kan komen. Wat je onbewust doet of denkt kan dan veranderen. Wanneer je meedoet aan dit onderzoek zal er meer uitleg gegeven worden over trance en hypnotherapie.

Onderdelen binnen de therapie

Er komen verschillende onderdelen aan bod gedurende het therapeutisch proces:

  • Intake en uitleg
  • Probleemverkenning en doelen
  • Uitzonderingen en hulpbronnen
  • Hypnotherapie
  • Oplossingen ontwikkelen
  • Schaalvragen en meten
  • Evaluatie

Omdat het een Praktijkgericht Onderzoek is zal je regelmatig gevraagd worden om een vragenlijstje in te vullen. Met jouw antwoorden wordt helder wat goed werkt en waar nog wat aanpassingen nodig zijn. 

Meedoen?

Ik zoek mensen die mee willen doen aan de ontwikkeling van Oplossingsgerichte Hypnotherapie. De therapie wordt gegeven in mijn praktijk in Den Helder voor een sterk gereduceerd tarief van € 50,- per sessie. Normaal zijn de kosten € 120,- per uur. De therapie bestaat voornamelijk uit Hypnotherapie en vraagt van de deelnemers, naast een afspraakfrequentie van 1x per 2 weken, het invullen van vragenlijsten. De therapie is gericht op 5 tot 7 sessies in totaal.

In januari 2024 zal er gestart worden. Bij veel aanmeldingen kan er met een aantal deelnemers op een later tijdstip gestart worden. Indien u mee wilt doen stuur dan email naar: therapie@gezinstherapeut.com