Privacyverklaring

Uw privacy is voor mij van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij Gezinstherapeut.com allemaal doe met informatie die we over u te weten komen. Deze verklaring is van toepassing op de werkzaamheden van Gezinstherapeut.com.

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u ons diverse vragen stellen.

Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven gebruik ik uw e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer en naw-gegevens. Hier heb ik een legitiem belang bij. Deze informatie wordt bewaard totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie.

Andere partijen

Ik geef uw persoonsgegevens natuurlijk niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor uw persoonlijke situatie. Dat gaat echter nooit zonder uw medeweten en goedkeuring. Een voorbeeld is dat we samen met elkaar kijken naar een gezamenlijk overleg met mogelijk andere behandelaars. Of dat gegevens van u in overleg worden besproken en gedeeld samen met uw huisarts. Dit alles alleen om uw gezondheid centraal te stellen en uw doelen te verwezenlijken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in wordt opgeslagen zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Bijvoorbeeld met het contactformulier.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond met uitleg over cookies. Hierbij wordt uw akkoord gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Beveiliging

Cliëntendossiers worden volgens de regels van de wet bewaard. Gezinstherapeut.com verwerkt alle persoonlijke gegevens in het programma van EviCare. Beveiliging van persoonsgegevens is van groot belang. De praktijksoftware van EviCare is beveiligd op het hoogste niveau en goedgekeurd door KIWA.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer deze website of organisatie inhoudelijk wijzigen wat betrekking zou kunnen hebben op uw privacy, moet natuurlijk ook de privacyverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum hierboven voor de laatste versie.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen heeft of wil weten welke persoonsgegevens er van u bewaard worden, kunt u altijd contact met mij opnemen.  Zie de contactgegevens hieronder. Cliënten krijgen van mij bij het intakegesprek de informatie betreffende de persoonsgegevens die ik bewaar overhandigd.

U heeft de volgende rechten:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens bewaard worden en wat daarmee gedaan wordt.
  2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die bewaard worden.
  3. Het laten corrigeren van fouten.
  4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  5. Intrekken van toestemming.
  6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat het zeker is dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier geholpen heb, dan hoor ik dat graag! We kijken dan samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 01/09/2020