Werkwijze

Verbinding & Relatie

In mijn werk als relatie- en gezinstherapeut richt ik mij zowel op de interne als de externe relatie. Bij de interne relatie gaat het om de relatie die u met uzelf heeft, de patronen die in uzelf actief zijn en het (her)ontdekken van de innerlijke meerstemmigheid. Bij de externe relatie gaat het eveneens om de relatie die u heeft maar dan met bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen. Daar gaat het over de communicatie die u met de ander heeft, het ontdekken van de onderlinge actieve patronen en de meerstemmigheid van alle betrokkenen. De interne en externe relatie beïnvloeden elkaar continu. Binnen de therapie wordt helder op welke wijze dat gebeurt.

Gestructureerd

De werkwijze die ik hanteer is te beschrijven als een benadering vanuit de contemplatieve psychologie binnen een gestructureerde werkwijze. De structuur komt bij aanvang al tot uitdrukking door het gezamenlijk onderzoeken van de hulpvraag, bijvoorbeeld door systemische diagnostiek. Samen met de degene(n) die in therapie is/zijn werk ik volgens een gestructureerde methode aan de doelstellingen die voor de therapie gesteld zijn. Deze methodische werkwijze zorgt ervoor dat er inzicht komt in de interactie- en communicatiepatronen, overlevingsstrategieën, gedachten, gevoelens en behoeften. Er kan vervolgens vanuit dit inzicht toegewerkt worden naar geweldloze communicatie. Bij het geweldloos communiceren leert u te communiceren vanuit uw zachtere en kwetsbare kant en met empathie te luisteren naar de ander. Er wordt weer gewerkt aan een diepere emotionele verbinding in de relatie. Bij individuele therapie wordt er ook gewerkt aan het inzicht verkrijgen in de innerlijke processen, zoals overlevingsstrategieën, en aan het weer in verbinding komen met de eigen emoties en behoeften. 

Contemplatief

De contemplatieve psychologie komt in de therapie tot uitdrukking doordat er door mij als therapeut (en uiteindelijk ook mogelijk door u) regelmatig tijdens de therapie vanuit de positie van het Zelf gekeken wordt. Dit is een positie waarbij er met rust en vertrouwen gekeken wordt naar wat zich in het hier en nu ontvouwt. Het Zelf is het gedeelte in ons dat zonder oordeel kijkt naar de gedachten en emoties die zich in ons ontvouwen. Wanneer we waarnemen vanuit het Zelf dat zich niet identificeert met al deze gedachten en emoties, worden we er minder snel door meegetrokken en kunnen we tot diepere inzichten komen. 

Verder is de therapie een wisselwerking van de therapeutische gesprekken enerzijds en anderzijds datgene wat u vanuit deze gesprekken buiten de therapie doet. Het is in die zin een samenwerking. Om goed aan te blijven sluiten bij uw hulpvraag start elk gesprek met enkele vragen over hoe het de afgelopen periode met u gegaan is en sluiten we elk gesprek af met vragen over het gesprek zelf. Hierdoor zorg ik er als therapeut voor dat mijn werkwijze door uw feedback blijft aansluiten bij de hulpvraag die u heeft. 

Activerend

Therapie bestaat eenvoudig gezegd uit praten-luisteren-actie. Degene die in therapie is maar ook de therapeut zelf werken vanuit deze basis. Vaak wordt er gedacht dat therapie bestaat uit iemand die praat en iemand die luistert. Therapie vraagt echter ook om beweging, van het letterlijk naar therapie komen tot het meenemen van de inzichten die tijdens therapie zijn opgedaan. Deze inzichten kunnen soms al heel subtiel iets in beweging zetten. Ook kan er tijdens de gesprekken afgesproken worden om met iets te gaan oefenen, bijvoorbeeld een andere manier van reageren. Hierdoor worden er andere ervaringen of nieuwe inzichten opgedaan.