Therapie Aanbod

Aanbod
Het aanbod bestaat uit drie therapievormen. Binnen relatietherapie kunnen er momenten zijn waarop de partners los van elkaar in gesprek gaan met de therapeut. Ook binnen gezinstherapie is het mogelijk dat er op bepaalde momenten alleen met het kind/de kinderen gesproken wordt of alleen met de ouders. En wanneer u dat wenst kan er net zo goed voor gekozen worden om tijdens het proces van individuele therapie iemand uit te nodigen waar iets mee besproken moet worden.

Individuele Therapie

Binnen de individuele therapie kijken we eerst naar de problemen die je zelf ervaart. De innerlijke wereld wordt verkend en in beeld gebracht, zoals onder andere de innerlijke meerstemmigheid, overtuigingen, overlevingsstrategiën, informatie verwerking en patronen. Samen wordt er gekeken naar de invloed van deze innerlijke wereld. Door de contemplatieve psychologie leert je naar deze innerlijke wereld te kijken zonder deze te veroordelen. Vanuit de positie van waarnemer neemt je je eigen gevoelens en gedachten waar maar kan er daardoor ook ruimte ontstaan. De gevoelens worden wel gevoeld en de gedachten ervaren alleen is er minder sprake van vereenzelfiging met deze gevoelens en gedachten. Door deze ruimte lukt het om meer in de rust te blijven in plaats van er door meegetrokken te worden en zorgt deze ruimte er eveneens voor dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Je komt door individuele therapie uiteindelijk meer in verbinding met je innerlijke wereld.

Relatietherapie

Bij relatie therapie zijn er twee mensen en daardoor ook twee ervaringswerelden. De reden om in relatietherapie te gaan hoeft dus niet dezelfde te zijn. Er wordt bij relatietherapie begonnen met het verkennen van de achtergrond van een ieder en de last die een ieder ervaart. Wanneer deze antwoorden helder zijn wordt er gezocht naar een gezamenlijk doel voor de relatietherapie. Soms heeft één van de partners het initiatief genomen om in relatietherapie te gaan met een zeker doel voor ogen. Bovenstaande maakt duidelijk dat dit doel dus niet persé overgenomen wordt. De motivatie hoeft niet gelijk te zijn maar de therapie is wel een gezamenlijke activiteit.
Problemen die in een relatie bijvoorbeeld kunnen spelen zijn; emotionele en/of fysieke afstandelijkheid, ontrouw, veel conflicten, miscommunicatie of continu reageren vanuit de rol van ouder. Tijdens de relatietherapie worden de twee ervaringswerelden in beeld gebracht. Daarbij kunt u denken aan situatie’s die er geweest zijn die worden besproken en verhelderd. Welke rol heeft een ieder in desbetreffende situatie, vanuit welke overlevingsstrategie wordt er gereageerd en welk manier van omgaan met stress of tegenslag is geactiveerd. Uiteindelijk komt ook de binnenwereld van een ieder meer en meer in beeld. Beide partners leren om op een geweldloze manier met elkaar te communiceren. Daarbij gaat u niet alleen leren om geweldloos te spreken maar ook om empathisch te luisteren. Therapie is niet alleen spreken en luisteren maar heeft ook een activerend element. U wordt uitgenodigd om wat binnen de therapie aan bod komt buiten de therapie mee te gaan oefenen of te experimenteren. Hierdoor worden nieuwe ervaringen opgedaan. Het gaat er bij het oefenen en experimenteren niet om dat de ervaring positief of negatief zal zijn maar om het ervaren en weer in beweging te komen. Deze ervaringen zijn als het ware het materiaal dat tijdens de therapie gebruikt kan worden.

Gezinstherapie (systeemtherapie)

Het gezin is als het ware een systeem. Wanneer de één beweegt, bewegen de andere delen van het systeem ook. Of ze dat nu willen of niet, ieder gezinslid beïnvloed (de dynamiek in) het gezin. Wanneer er problemen in het gezin zijn kan het er soms op lijken dat één gezinslid daar de oorzaak van is. De visie van gezinstherapie is echter dat iedereen binnen het gezin een rol heeft binnen het gezinssysteem. Daarbij gaat het ook niet om de vraag “Wie is schuldig aan de problemen?”. Binnen gezinstherapie wordt er aan alle gezinsleden, die mee willen doen met de gezinstherapie, gevraagd wat zij ervaren. Hierdoor komt de meerstemmigheid in de therapeutische ruimte. Naar aanleiding van deze meerstemmigheid wordt geprobeerd om als gezin tot gezamenlijke doelen voor de gezinstherapie te komen. De gezinstherapie is niet altijd met het hele gezin, soms alleen met ouder(s) en soms alleen met de kinderen. De interactiepatronen binnen het gezin worden verhelderd en ook de invloed van deze patronen. Er wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ouderschap. Dat kan bij twee ouders zijn of bij een éénouder gezin. Soms heeft het netwerk ook een grote invloed op het gezin en kan er gekeken worden wie er vanuit dit netwerk bij de gezinstherapie betrokken kan worden.