Therapie Aanbod

Aanbod
Het aanbod bestaat uit drie therapievormen. Binnen relatietherapie kunnen er momenten zijn waarop de partners los van elkaar in gesprek gaan met de therapeut. Ook binnen gezinstherapie is het mogelijk dat er op bepaalde momenten alleen met het kind/de kinderen gesproken wordt of alleen met de ouders. En wanneer u dat wenst kan er net zo goed voor gekozen worden om tijdens het proces van individuele therapie iemand uit te nodigen waar iets mee besproken moet worden.

Individuele Therapie

Binnen de individuele therapie kijken we eerst naar de problemen die je zelf ervaart. De innerlijke wereld wordt verkend en in beeld gebracht, zoals onder andere de innerlijke meerstemmigheid, overtuigingen, overlevingsstrategieën, informatie verwerking en patronen. Samen wordt er gekeken naar de invloed van deze innerlijke wereld. Door de contemplatieve psychologie leert je naar deze innerlijke wereld te kijken zonder deze te veroordelen. Vanuit de positie van waarnemer neemt je je eigen gevoelens en gedachten waar maar kan er daardoor ook ruimte ontstaan. De gevoelens worden wel gevoeld en de gedachten ervaren alleen is er minder sprake van vereenzelviging met deze gevoelens en gedachten. Door deze ruimte lukt het om meer in de rust te blijven in plaats van er door meegetrokken te worden en zorgt deze ruimte er eveneens voor dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Je komt door individuele therapie uiteindelijk meer in verbinding met je innerlijke wereld.

Relatietherapie

Bij relatie therapie zijn er twee mensen en daardoor ook twee ervaringswerelden. De reden om in relatietherapie te gaan hoeft dus niet dezelfde te zijn. Er wordt bij relatietherapie begonnen met het verkennen van de achtergrond van een ieder en de last die een ieder ervaart. Wanneer deze antwoorden helder zijn wordt er gezocht naar een gezamenlijk doel voor de relatietherapie. Soms heeft één van de partners het initiatief genomen om in relatietherapie te gaan met een zeker doel voor ogen. Bovenstaande maakt duidelijk dat dit doel dus niet persé overgenomen wordt. De motivatie hoeft niet gelijk te zijn maar de therapie is wel een gezamenlijke activiteit.
Problemen die in een relatie bijvoorbeeld kunnen spelen zijn; emotionele en/of fysieke afstandelijkheid, ontrouw, veel conflicten, miscommunicatie of continu reageren vanuit de rol van ouder. Tijdens de relatietherapie worden de twee ervaringswerelden in beeld gebracht. Daarbij kunt u denken aan situatie’s die er geweest zijn die worden besproken en verhelderd. Welke rol heeft een ieder in desbetreffende situatie, vanuit welke overlevingsstrategie wordt er gereageerd en welk manier van omgaan met stress of tegenslag is geactiveerd. Uiteindelijk komt ook de binnenwereld van een ieder meer en meer in beeld. Beide partners leren om op een geweldloze manier met elkaar te communiceren. Daarbij gaat u niet alleen leren om geweldloos te spreken maar ook om empathisch te luisteren. Therapie is niet alleen spreken en luisteren maar heeft ook een activerend element. U wordt uitgenodigd om wat binnen de therapie aan bod komt buiten de therapie mee te gaan oefenen of te experimenteren. Hierdoor worden nieuwe ervaringen opgedaan. Het gaat er bij het oefenen en experimenteren niet om dat de ervaring positief of negatief zal zijn maar om het ervaren en weer in beweging te komen. Deze ervaringen zijn als het ware het materiaal dat tijdens de therapie gebruikt kan worden.

Conjunctie Therapie
(lees dit ook wanneer je Relatietherapie zoekt)

Conjunctie Therapie is een nieuwe therapievorm waarbij alles gericht is op het weer in verbinding komen. Dat doel wordt bereikt door het harmoniseren van het bewuste deel, het onbewuste deel en het relationele deel.

Bij Conjunctie Therapie ligt de focus op verbinding en herstel door verschillende delen in jezelf weer te harmoniseren. Je kan deze therapie individueel volgen of samen maar uiteindelijk werkt een ieder tijdens de therapie aan zichzelf. Wanneer je samen komt, met iemand waar je bijvoorbeeld problemen in de relatie mee ervaart, kom je de ene keer alleen naar therapie en de andere keer samen. Door samen te komen krijgen jullie meer inzicht in ieders individuele proces. Het is dus geen relatietherapie maar individuele therapie die je parallel kan volgen.

Tijdens een gezamenlijke sessie behandelen we waar een ieder aan gewerkt heeft en welke patronen hierdoor zijn veranderd. Volg je deze vorm alleen dan behandelen we bijvoorbeeld wat je na de vorige sessie gedaan hebt en welke effecten je daardoor hebt ervaren. Bij Conjunctie Therapie wordt er gebruikt gemaakt van bewezen effectieve methoden zoals bijvoorbeeld Transactionele Analyse, Geweldloos Communiceren, Moderne Hypnotherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie.

Hypnose
Doordat hypnose, of trance, een slechte reputatie heeft gekregen door de zogenaamde show-hypnotiseurs wordt deze vorm hier wat meer toegelicht. Deze show vorm heeft niks te maken met Moderne Hypnotherapie dat onder andere wordt gebruikt bij pijnbestrijding, trauma behandeling, SOLK-problematiek en nog veel meer. Het is ook niet de vorm die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het stoppen met roken. Bij Conjunctie Therapie wordt Moderne Hypnose als vast onderdeel ingezet om te ontdekken wat er vanuit het onbewuste wordt aangegeven, welke oude pijn geraakt wordt en werken we aan herstel.

Bij Conjunctie Therapie wordt er gewerkt aan het harmoniseren van de volgende drie delen:

  • Het bewuste deel
  • Het onbewuste deel
  • Het relationele deel

Elk deel zou je als een verdieping in een gebouw kunnen zien. Er speelt zich van alles af en het vraagt daarom ook de nodige aandacht. Bij het bewuste deel gaat het bijvoorbeeld om gedachten, gevoelens en behoeften. Bij het onbewuste deel gaat het bijvoorbeeld om ervaringen uit je jeugd die van invloed zijn in het hier en nu, begrijpen wat je onbewuste deel aan je kenbaar wilt maken door bijvoorbeeld dromen en werken we ook met persoonlijkheidsdelen. Bij het relationele deel gaat het om de relatie die je bijvoorbeeld met jezelf hebt, hoe je over jezelf denkt en voelt. Maar ook de relatie met je werk of degene die met je mee naar therapie komt. Bij dit deel gaat het ook over de invloed van de relatie op je identiteit, over communicatie en intimiteit.

Gedurende de therapie komen de drie delen steeds meer in harmonie met elkaar en versterken ze elkaar daardoor op een positieve manier.

Gezinstherapie (systeemtherapie)

Het gezin is als het ware een systeem. Wanneer de één beweegt, bewegen de andere delen van het systeem ook. Of ze dat nu willen of niet, ieder gezinslid beïnvloed (de dynamiek in) het gezin. Wanneer er problemen in het gezin zijn kan het er soms op lijken dat één gezinslid daar de oorzaak van is. De visie van gezinstherapie is echter dat iedereen binnen het gezin een rol heeft binnen het gezinssysteem. Daarbij gaat het ook niet om de vraag “Wie is schuldig aan de problemen?”. Binnen gezinstherapie wordt er aan alle gezinsleden, die mee willen doen met de gezinstherapie, gevraagd wat zij ervaren. Hierdoor komt de meerstemmigheid in de therapeutische ruimte. Naar aanleiding van deze meerstemmigheid wordt geprobeerd om als gezin tot gezamenlijke doelen voor de gezinstherapie te komen. De gezinstherapie is niet altijd met het hele gezin, soms alleen met ouder(s) en soms alleen met de kinderen. De interactiepatronen binnen het gezin worden verhelderd en evenals de invloed van deze patronen. Er wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ouderschap. Dat kan bij twee ouders zijn of bij een éénouder gezin. Soms heeft het netwerk ook een grote invloed op het gezin en kan er gekeken worden wie er vanuit dit netwerk bij de gezinstherapie betrokken kan worden.

Systemische Diagnostiek (voor hulpverlening)

Vanuit de hulpverlening kan er behoefte zijn aan Systemische Diagnostiek. Hierbij wordt er met alle gezinsleden gesproken om te onderzoeken welke problemen er zijn en waar er lijdensdruk wordt ervaren. Als therapeut zoek ik naar (destructieve) patronen binnen het gezin die mogelijk van invloed zijn op de ervaren problemen. Samen met de gezinsleden wordt de Systemische Diagnostiek besproken en kunnen de gezinsleden aangeven wat voor hen belangrijke doelen zijn om op dit moment aan te werken. Het voordeel van Systemische Diagnostiek is dat het voor de verwijzer of hulpverlenende organisatie meteen duidelijk is welke hulpverlening er nodig is om het gezin te kunnen helpen. Doordat de Systemische Diagnostiek besproken is met het gezin is er bijna altijd consensus en commitment waar de gezinsleden aan willen werken. Afhankelijk van de grote van het gezin zijn er gemiddeld twee gesprekken met elke ouder en is er één gesprek per kind. De invulling van de Systemische Diagnostiek duurt ongeveer 6 weken.
De kosten voor de Systemische Diagnostiek bedragen € 1.250,- per gezin.