Therapie Aanbod

Aanbod
Het aanbod bestaat uit drie therapievormen. Binnen relatietherapie kunnen er momenten zijn waarop de partners los van elkaar in gesprek gaan met de therapeut. Ook binnen gezinstherapie is het mogelijk dat er op bepaalde momenten alleen met het kind/de kinderen gesproken wordt of alleen met de ouders. En wanneer u dat wenst kan er net zo goed voor gekozen worden om tijdens het proces van individuele therapie iemand uit te nodigen waar iets mee besproken moet worden.

Individuele Therapie

Binnen de individuele therapie kijken we eerst naar de problemen die je zelf ervaart. De innerlijke wereld wordt verkend en in beeld gebracht, zoals onder andere de innerlijke meerstemmigheid, overtuigingen, overlevingsstrategiën, informatie verwerking en patronen. Samen wordt er gekeken naar de invloed van deze innerlijke wereld. Door de contemplatieve psychologie leert je naar deze innerlijke wereld te kijken zonder deze te veroordelen. Vanuit de positie van waarnemer neemt je je eigen gevoelens en gedachten waar maar kan er daardoor ook ruimte ontstaan. De gevoelens worden wel gevoeld en de gedachten ervaren alleen is er minder sprake van vereenzelfiging met deze gevoelens en gedachten. Door deze ruimte lukt het om meer in de rust te blijven in plaats van er door meegetrokken te worden en zorgt deze ruimte er eveneens voor dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Je komt door individuele therapie uiteindelijk meer in verbinding met je innerlijke wereld.

Relatietherapie

Bij relatie therapie zijn er twee mensen en daardoor ook twee ervaringswerelden. De reden om in relatietherapie te gaan hoeft dus niet dezelfde te zijn. Er wordt bij relatietherapie begonnen met het verkennen van de achtergrond van een ieder en de last die een ieder ervaart. Wanneer deze antwoorden helder zijn wordt er gezocht naar een gezamenlijk doel voor de relatietherapie. Soms heeft één van de partners het initiatief genomen om in relatietherapie te gaan met een zeker doel voor ogen. Bovenstaande maakt duidelijk dat dit doel dus niet persé overgenomen wordt. De motivatie hoeft niet gelijk te zijn maar de therapie is wel een gezamenlijke activiteit.
Problemen die in een relatie bijvoorbeeld kunnen spelen zijn; emotionele en/of fysieke afstandelijkheid, ontrouw, veel conflicten, miscommunicatie of continu reageren vanuit de rol van ouder. Tijdens de relatietherapie worden de twee ervaringswerelden in beeld gebracht. Daarbij kunt u denken aan situatie’s die er geweest zijn die worden besproken en verhelderd. Welke rol heeft een ieder in desbetreffende situatie, vanuit welke overlevingsstrategie wordt er gereageerd en welk manier van omgaan met stress of tegenslag is geactiveerd. Uiteindelijk komt ook de binnenwereld van een ieder meer en meer in beeld. Beide partners leren om op een geweldloze manier met elkaar te communiceren. Daarbij gaat u niet alleen leren om geweldloos te spreken maar ook om empathisch te luisteren. Therapie is niet alleen spreken en luisteren maar heeft ook een activerend element. U wordt uitgenodigd om wat binnen de therapie aan bod komt buiten de therapie mee te gaan oefenen of te experimenteren. Hierdoor worden nieuwe ervaringen opgedaan. Het gaat er bij het oefenen en experimenteren niet om dat de ervaring positief of negatief zal zijn maar om het ervaren en weer in beweging te komen. Deze ervaringen zijn als het ware het materiaal dat tijdens de therapie gebruikt kan worden.

Gezinstherapie

Het gezin is als het ware een systeem. Wanneer de één beweegt, bewegen de andere delen van het systeem ook. Of ze dat nu willen of niet, ieder gezinslid beïnvloed (de dynamiek in) het gezin. Wanneer er problemen in het gezin zijn kan het er soms op lijken dat één gezinslid daar de oorzaak van is. De visie van gezinstherapie is echter dat iedereen binnen het gezin een rol heeft binnen het gezinssysteem. Daarbij gaat het ook niet om de vraag “Wie is schuldig aan de problemen?”. Binnen gezinstherapie wordt er aan alle gezinsleden, die mee willen doen met de gezinstherapie, gevraagd wat zij ervaren. Hierdoor komt de meerstemmigheid in de therapeutische ruimte. Naar aanleiding van deze meerstemmigheid wordt geprobeerd om als gezin tot gezamenlijke doelen voor de gezinstherapie te komen. De gezinstherapie is niet altijd met het hele gezin, soms alleen met ouder(s) en soms alleen met de kinderen. De interactiepatronen binnen het gezin worden verhelderd en ook de invloed van deze patronen. Er wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ouderschap. Dat kan bij twee ouders zijn of bij een éénouder gezin. Soms heeft het netwerk ook een grote invloed op het gezin en kan er gekeken worden wie er vanuit dit netwerk bij de gezinstherapie betrokken kan worden.

Online Programma:  ‘Spreken met Liefde, Luisteren met Compassie’

Hoewel de titel van het programma geïnspireerd is op een boek van Thich Nhat Hahn en voor sommige mensen misschien wat zweverig over komt is het programma alles behalve zweverig. In dit online programma leert u als deelnemer te kijken naar de wijze waarop u communiceert en wat het effect van deze manier van communiceren is. Soms zijn er communicatiepatronen waar u veel gebruik van maakt en u min of meer in vast zit. Doordat deze patronen helder worden kunt u zich hiervan bevrijden. Elke verandering in een relatie met de ander begint met zelfzorg. Het bevrijden van deze patronen en het (weer) in contact komen met uw eigen gedachten en gevoelens zijn een onderdeel van zelfzorg.

Na het doorkrijgen van deze innerlijke processen en patronen waar u (actief) in gevangen zit komt de stap naar het liefdevol spreken en leren luisteren met compassie. U leert hoe u uit de verharding blijft en vanuit uw kwetsbaarheid kunt communiceren. De ander wordt, door het liefdevol spreken, verleid om hetzelfde te doen. Vervolgens komt ook het luisteren aan bod. In principe begint u in dit programma met het luisteren naar uzelf en uiteindelijk met het op een dieper niveau luisteren naar de ander.

Het programma bestaat uit 10 online bijeenkomsten van 1 uur per keer (uitloop tot maximaal 1,5 uur). U heeft daarbij een eigen leeromgeving waarin lesmateriaal staat en filmpjes om de lessen te ondersteunen. Voor de start krijgt u een vragenlijst die u invult en ook voor de start terug stuurt. De eerste 8 weken is er elke week een bijeenkomst in de online leeromgeving. De bijeenkomsten worden online in een groep gegeven. U kunt 1 keer gebruik maken van een gratis individueel gesprek, van een 1 uur, met de therapeut. Bijvoorbeeld wanneer u voor uw gevoel niet verder komt en daar hulp bij nodig heeft. Tussen de 8ste en 9de bijeenkomst zit een maand, tussen de 9de en 10de bijeenkomst ook weer een maand. Ze worden de follow-up bijeenkomsten genoemd. Soms zakt de theorie wat af of zijn er nieuwe situaties ontstaan die het bespreken waard zijn.

Het programma is sterk gericht op het doen: In online sessies wordt de theorie uitgelegd en is er meteen een weekopdracht. De sessie begint met een feedback moment, daarin kunnen de deelnemers kort vertellen hoe ze gewerkt hebben met wat ze geleerd hebben. Daarna wordt de theorie uitgelegd, is er ruimte voor vragen en volgt de opdracht. Niet alles wordt uitgelegd, elke week verdiept u zich in het lesmateriaal en gaat daarmee aan de slag. U werkt dus 2 maanden intensief aan de manier waarop u communiceert.

Na dit programma heeft u meer inzicht over de wijze waarop u communiceert, waar uw uitdagingen liggen, en hoe u liefdevol kunt spreken en  luisteren met compassie. Het eerstvolgende programma start in september 2021. De kosten zijn € 1850,- (vrijgesteld van btw). U kunt zich nu al inschrijven door een mail te sturen naar:
info@gezinstherapeut.com
Zet in uw mail uw naam en telefoonnummer waarop u bereikt kunt worden. Vooraf ontvangt u een mail met verdere informatie. De cursus start bij inschrijving van minimaal 5 deelnemers.